Май 12, 2010 11:12 pm

Статия за "Лиолакт" бе публкивана в новия, трети, брой на списание MD под заглавие „Ерадикационна терапия...


Статия за "Лиолакт" бе публкивана в новия, трети, брой на списание MD под заглавие „Ерадикационна терапия на язвена болест на дванадесетопръстника с включване на „Лиолакт”. Към броя е включена и анкета за медицински специалисти, с краен срок за участие 04.06.2010г.