Март 22, 2010 17:02 pm

Пробиотикът "Лиолакт" бе представен на специална пресконференция в БТА...


Пробиотикът "Лиолакт" бе представен на специална пресконференция от ръководството на фирмата производител "Селур Фарма". Пресконференцията, която се състоя в БТА на 24 март, протече при подчертан интерес от страна на представители на електронните и печатните медии.