Отговори на често задавани медицински въпросиМоже ли да се взема ЛИОЛАКТ едновременно с началния прием на антибиотик?

Отговор: Да. Може. Повече от препоръчително е приема на Лиолакт да започне едновременно с първоначалния прием на назначения антибиотик.

Колко време след прекратяване на приема на ЛИОЛАКТ остават в организма живи колонии?

Отговор:В рамките на месец.

Колко време след прекратяване на антибиотичното лечение трябва да продължи да се взема ЛИОЛАКТ?

Отговор: Препоръчително е да се взима минимум две седмици.

Има ли глутен в състава на продукта ЛИОЛАКТ и това отразено ли в листовката ?

Отговор: В състава на Лиолакт няма глутен поради естеството на състава на активната субстанция, помощните вещества и състава на капсулата.

Каква е препоръчителна дневна доза за прием на ЛИОЛАКТ при антибиотично лечение и каква при профилактика?

Отговор: Било при антибиотично лечение, било при профилактика, препоръчително е да се започне с шест капсули Лиолакт дневно за да се гарантира колонизирането на стомашно чревния тракт, вклю- чително и дебелото черво. Следващите дни при антибиотично лечение може да се продължи с по четири капсули на ден, а при профилактика с по две на ден. Дозировката се отнася за възрастни. При деца, дозировката е различна.

Към кои антибиотици са устойчиви щамовете в състава на Лиолакт?

Отговор: Щамовете са устойчиви на по-голяма част от широко прилаганите антибиотици. Въпрос за цената на продукта и коментари?

С какво ЛИОЛАКТ е по различен и уникален от останалите пробиотици предлагани на пазара?

Отговор: С високия брой живи клетки, /над 10милиарда/, с комбинацията от щамове, с доказана

От много медицински изследвания висока пробиотична активност. Има ли други изследвания освен приложението при Ерадикационна терапия при язвена болест?

Отговор: Да. Има редица изследвания и публикации.

Изследването на ЛИОЛАКТ при Ерадикационна терапия само върху цитираните 56човека ли е?

Отговор: Да, както е видно от предоставените резюмета.! Ако сте специалист и имате въпрос, на който искате да получите отговор, моля, свържете се с нас чрез тази форма.